Foto Galeria

, Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit

Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit

Shoqata e Sigurimeve të Kosoves me daten 25.02.2016 ka mbajtur takim me NJIF – Njesia e Inteligjences Financiare për të diskutuar për projekligjin ‘’ Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të...

Lexo më Shumë
, Foto Galeria Trajnimi i mbajtur me MITC Malta International Training Centre

Foto Galeria Trajnimi i mbajtur me MITC Malta International Training Centre

Trajnim i mbajtur me datë 27 dhe 28 Nëntor më 2014 me MITC – Malta International Training Centre me z.Brian Borg me temë ”Finsurance Finance”

Lexo më Shumë
, Nënshkrimi i MOU-së me GIZ-in Gjerman dhe Shoqaten e Bankave

Nënshkrimi i MOU-së me GIZ-in Gjerman dhe Shoqaten e Bankave

Nënshkrimi i MOU-së me GIZ-in Gjerman dhe Shoqaten e Bankave

Lexo më Shumë
, Foto Galeria Trajnimi i mbajtur me MITC Malta International Training Centre

Foto Galeria Trajnimi i mbajtur me MITC Malta International Training Centre

Trajnim i mbajtur me datë 26 dhe 27 Maj 2014 me MITC Malta International Training Centre me temë ”Underwriting Practice and Management”

Lexo më Shumë
, Foto galeria gjatë mbajtjes së trajnimit me SEGEM & Shoqaten e Sigurimeve të Kosoves
Lexo më Shumë
, Foto Galeria
Lexo më Shumë