Sheshi Nënë Tereza, Hyrja 13, Kati -I- nr.5
Prishtinë 10000
Republika e Kosoves

Tel & Fax:+381 38 225 678

e-mail: info@shs-ks.com