Shoqata është e përbërë nga departamentet në vijim:

 • Departamenti i trajnimit-edukimit, marketingut dhe botimit
 • Departamenti juridik dhe administrates
 • Departamenti i financave

Bordi i drejtorëve të Shoqates së Sigurimeve të Kosoves:

 1. z. Arben Avdyli, Kryetar i Bordit*
  Drejtor i Kompanisë së Sigurimeve “SCARDIAN”
 2. z. Besarb Blakaj, Nënkryetar i Bordit,
  Drejtor i Kompanisë së Sigurimeve “PRISIG”
 3. z.Mal Berisha
  Drejtor i Kompanisë së Sigurimeve “SIGAL UNIQA GROUP”, anëtarë
 4. z. Ibrahim Kastrati
  Drejtor i Kompanisë së Sigurimeve “SIGKOS”-, anëtarë
 5. z. Roland Kacani
  Drejtor i Kompanisë së Sigurimeve “SIGMA VIENA INSURANCE GROUP”-Kosovë, anëtarë
 6. z. Art Gashi,
  Drejtor i Kompanisë së Sigurimeve “INSIG”, anëtarë
 7. z. Rrahim Pacolli
  Drejtor i Kompanisë së Sigurimeve “SIGURIA”, anëtarë
 8. z.Korab Lluka
  Drejtor i Kompanisë së Sigurimeve “DUKAGJINI”, anëtarë
 9. z. Faton Hasani
  Drejtor i Kompanisë së Sigurimeve “KOSOVA E RE”, anëtarë
 10. z. Rexhep Idrizaj
  Drejtor i Kompanisë së Sigurimeve “ELSIG”, anëtarë
 11. z. z.Gianni Sokolic
  Drejtor i Kompanisë së Sigurimeve ”ILLYRIA”, anëtarë
 12. z. Altin Majko
  Drejtor i Kompanisë së Sigurimeve “EUROSIG”, anëtarë

Anëtaret me statut të kufizuar:

 1. K.S Illyria Life – z.Ramiz Ahmetaj
 2. K.S Sigal Life – z.Ahmet Ismaili

*Zgjedhja e Kryetarit të Bordit behët me rotacion një herë në vitë!