MIRË SE ERDHËT MIRË SE ERDHËT

HISTORIA

Shoqata e Sigurimeve Kosovës –  është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë. Shoqata është themeluar me qëllim të përmirësimit të Industrisë së… LEXO MË SHUMË

RRETH NESH

Aktivitetet e Shoqatës dhe qëllimet e saj janë të përcaktuara me statutin e saj dhe aktin e themelimit.Anëtarësimi në Shoqatë është i hapur për të gjitha Kompanitë e Sigurimit të cilat marrin Liçensë për të ushtruar aktivitetin e tyre të sigurimeve në Kosovë. Shoqata përfaqëson… LEXO MË SHUMË

PUBLIKIMET E FUNDIT

Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit

February 25, 16 // 0 comments
Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit

Shoqata e Sigurimeve të Kosoves me daten 25.02.2016 ka mbajtur takim me NJIF – Njesia e Inteligjences Financiare për të diskutuar për projekligjin ‘’...

Lexo më Shumë