Takim pune me ekspertin e Deloitte

10:20 / 21 Janar 2020

Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës Sami Mazreku dhe Shefi i Zyrës Ligjore Venhar Hana kane pritur në takim Ruzhdi Zenelaj – Ekspert Tatimor nga Deloitte ku kane diskutuar lidhur me çështjet me rendësi për industrinë e sigurimeve që derivojne nga Ligji i ri për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave si dhe nevojën për sqarimin e disa përcaktimeve ligjore të përcaktuara në të njëjtin.

/ Shoqata e Sigurimeve e Kosovës /

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com