Aksidentet personale- Video sensibilizuese e përgaditur nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

10:32 / 13 Korrik 2020

Aksidentet personale- Video sensibilizuese e përgaditur nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

Andaj për të jetuar, ecur e punuar sigurt ju duhet të merrni një police të sigurimit në ndonjërën prej kompanive që operojnë në vendin tonë.

Aksidentet personale- Video sensibilizuese e përgaditur nga Shoqata e Sigurimeve të KosovësAndaj për të jetuar, ecur e punuar sigurt ju duhet të merrni një police të sigurimit në ndonjërën prej kompanive që operojnë në vendin tonë.

Posted by Shoqata e Sigurimeve të Kosoves – Insurance Association of Kosovo on Monday, July 13, 2020

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com