Çka është sistemi Bonus-Malus

Shkruan: Sabrije Ahmetaj  Banka Qëndrore e Republikës së Kosovës, si institucion i autorizuar për Mbikëqyrjen dhe Licencim...

11:31 / 29 Nëntor 2016 Lexo me shumë

Funksionimi i biznesit të sigurimeve në Kosovë

Shkruan: Sabrije Ahmetaj Veprimtaria e biznesit të sigurimeve në Republikën e Kosovës është e regulluar me dispozita juridike. Nuk është e ...

11:25 / 07 Tetor 2016 Lexo me shumë

Analizë mbi shkaktarët e aksidenteve në komunikacion

Shkruan: Yll Koshi - Ekspert i Komunikacionit Në Shkaktimin e aksidenteve duhet të dallojmë:   Shkaktar të aks...

11:16 / 07 Tetor 2016 Lexo me shumë

Historia e Sigurimeve

Shkruan: Ilir Prapashtica - Shef i Sektorit të trajnimeve Nga mënyra se si është zhvilluar historia e njerëzimit, mund të themi se sigurime...

11:23 / 25 Shtator 2016 Lexo me shumë

Regjimet e Solvencës në Evropë

Shkruan: Qasim Akbar Qasimi është një inxhinier financiar, ofron shërbime për aktuaristik dhe për riskun korporativ në të gjithë botën. ...

10:52 / 07 Shtator 2016 Lexo me shumë

Për çfarë shërbejnë sigurimet ?

Sigurimet janë një aktivitet ekonomik të cilat na mbrojnë nga rreziqet e caktuara të cilat mund ta dëmtojnë (shkatërrojnë) pasurin dhe njerëzit

11:04 / 07 Gusht 2016 Lexo me shumë

Roli i sigurimeve në zhvillimin ekonomik

Zakonisht vëmendje e konsiderueshme në zhvillimin ekonomik i kushtohet tregut financiar në të cilin vend të rëndësishëm kanë edhe sigurimet. Në këtë aspekt tre...

10:46 / 07 Gusht 2016 Lexo me shumë

Etika në sigurime– Mirëbesimi dhe transparenca

Shkruan: Adem Selmani Në industrin e sigurimeve ekziton një ligj në bazë të cilit funksionojnë sigurimet, e ky është Ligji i numrave të mëd...

10:48 / 07 Korrik 2016 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com
AL / EN