Çka është sistemi Bonus-Malus

Shkruan: Sabrije Ahmetaj  Banka Qëndrore e Republikës së Kosovë...

11:31 / 29 Nëntor 2016 Lexo me shumë

Funksionimi i biznesit të sigurimeve në Kosovë

Shkruan: Sabrije Ahmetaj Veprimtaria e biznesit të sigurimeve në Republikën e Ko...

11:25 / 07 Tetor 2016 Lexo me shumë

Analizë mbi shkaktarët e aksidenteve në komunikacion

Shkruan: Yll Koshi - Ekspert i Komunikacionit Në Shkaktimin e aksidenteve duhet ...

11:16 / 07 Tetor 2016 Lexo me shumë

Historia e Sigurimeve

Shkruan: Ilir Prapashtica - Shef i Sektorit të trajnimeve Nga mënyra se si është...

11:23 / 25 Shtator 2016 Lexo me shumë

Regjimet e Solvencës në Evropë

Shkruan: Qasim Akbar Qasimi është një inxhinier financiar, ofron shërbime për ak...

10:52 / 07 Shtator 2016 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com