Manual i trajnimeve 2019

3:48 / 03 Maj 2019 Lexo me shumë

Doracak i trajnimeve-2016

3:41 / 15 Korrik 2016 Lexo me shumë

Doracak i trajnimeve 2015

3:40 / 15 Korrik 2015 Lexo me shumë

Organogrami Shs. (1)

3:44 / 21 Maj 2014 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com
AL / EN