Gjykata Kushtetuese, shfuqizon nenin diskriminues të ligjit për Kryqin e Kuq

Gjykata Kushtetuese e Kosovës, përmes një vendimi ka shfuqizuar...

3:58 / 28 Mars 2019 Lexo me shumë

Synohet bashkëpunimi i shoqatave të sigurimit europiane me atë të Kosovës

Shoqata e Sigurimeve e Kosovës e përfaqësuar nga z. Sami Mazreku - Drejtor Ekzekutiv dhe z. Venhar H...

3:33 / 16 Nëntor 2018 Lexo me shumë

Shoqata e Sigurimeve e Kosovës (SHSK), ka nënshkruar të enjten në Prishtinë marrëveshje bashkëpunimi...

6:38 / 16 Gusht 2018 Lexo me shumë

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi mes Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës dhe Odës Ekonomike Angleze...

Sami Mazreku, Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës,...

6:44 / 13 Gusht 2018 Lexo me shumë

Automjetet e pa regjistruara alarmojnë Institucionet

Rritja enorme e automjeteve të paregjistruara në vendin tonë, po i shkakton dëme të mëdha bu...

6:41 / 30 Korrik 2018 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com