Së shpejti do të kemi udhëzim administrativ për heqjen e pagesës së tatimit,...

Përfaqësues të Ministrisë së Financave kanë thënë se së shpejti pritet udhëzimi administrativ për he...

7:52 / 21 Shtator 2020 Lexo me shumë

Barra milionëshe e Komunave për qytetarët e Kosovës

Çdo vit në Kosovë regjistrohen rreth 356 mijë automjete, me ç’rast është vënë kusht që për secilën p...

7:50 / 21 Shtator 2020 Lexo me shumë

Rreth 140 mijë automjete të paregjistruara në rrugët e Kosovës, ky është projekt-propozimi...

Vlerësohet se rreth 140 mijë automjete të paregjistruara/siguruara qarkullojnë nëpër rrugët ...

7:46 / 21 Shtator 2020 Lexo me shumë

Komunat, me rastin e regjistrimit të automjeteve, qe një vit shkelin kërkesën e...

Drejtori i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, Sami Mazreku, përmes një shkrese i është drejtuar Avok...

7:43 / 21 Shtator 2020 Lexo me shumë

Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson lart sektorin financiar në Kosovë

Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin për klimën e investimeve në Kosovë për vit...

7:37 / 21 Shtator 2020 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com