Të hyrat nga sigurimet vullnetare ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Të hyrat nga sigurimet vullnetare ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018) Korrik 2019:                 23.425,362

3:58 / 06 Shtator 2019 Lexo me shumë

Shuma e dëmeve të paguara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Shuma e dëmeve të paguara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)   Korrik 2019:                                 26.881,589 ...

3:25 / 06 Shtator 2019 Lexo me shumë

Numri i policave të shitura – ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Numri i policave të shitura Korrik 2019:                  684.484    Korrik 2018:                   588.043

3:16 / 06 Shtator 2019 Lexo me shumë

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018) Korrik 2019:                       57.4 milionë euro ...

3:09 / 06 Shtator 2019 Lexo me shumë

Policat Obligative  TPL ( qershor 2018 – qershor 2019 )

Policat Obligative  TPL ( qershor 2018 – qershor 2019 ) Qershor 2018:                    28,142 copë Qershor 2019:

4:25 / 15 Korrik 2019 Lexo me shumë

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Qershor 2019-Janar-Qershor 2018)

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Qershor 2019-Janar-Qershor 2018) Qershor 2019:                         46.6 milionë euro

12:00 / 15 Korrik 2019 Lexo me shumë

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Maj 2019-Janar-Maj 2018)

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Maj 2019-Janar-Maj 2018) Maj 2019:                               38.8 milionë euro ...

12:00 / 15 Qershor 2019 Lexo me shumë

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Prill 2019-Janar-Prill2018)

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Prill 2019-Janar-Prill2018) Prill 2019:                               30.2 milionë euro

12:00 / 15 Maj 2019 Lexo me shumë

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Mars 2019-Janar-Mars2018)

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Mars 2019-Janar-Mars2018) Mars 2019:                             21,4 milionë euro ...

12:00 / 15 Prill 2019 Lexo me shumë

Shuma e premive të pranuara ( Janar-shkurt 2019-Janar-shkurt2018)

Shuma e premive të pranuara ( Janar-shkurt 2019-Janar-shkurt2018) Shkurt 2019:                           13.6 mili...

12:00 / 15 Mars 2019 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com
AL / EN