Të hyrat nga sigurimet vullnetare ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Të hyrat nga sigurimet vullnetare ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018) Korrik ...

3:58 / 06 Shtator 2019 Lexo me shumë

Shuma e dëmeve të paguara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Shuma e dëmeve të paguara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)   Korri...

3:25 / 06 Shtator 2019 Lexo me shumë

Numri i policave të shitura – ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Numri i policave të shitura Korrik 2019:                  684.484   

3:16 / 06 Shtator 2019 Lexo me shumë

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018) Korrik 2019: ...

3:09 / 06 Shtator 2019 Lexo me shumë

Policat Obligative  TPL ( qershor 2018 – qershor 2019 )

Policat Obligative  TPL ( qershor 2018 – qershor 2019 ) Qershor 2018:   

4:25 / 15 Korrik 2019 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com