Trajnimet e Vazhdueshme

Sipas nenit 14 pika 5 të Rregullores për Licensimin e Ndërmjetësuesve në Sigurime, të gjithë ndërmjetësuesit në sigurime janë të obliguar të ndjekin t...

3:46 / 19 Shtator 2019 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com
AL / EN