Trajnimet per Licensim

Përmes kapitullit të manualit të trajnimeve shtjellohen procedurat e trajnimeve dhe provimit për të gjithë kandidatët të cilët dëshirojnë të licensohe...

3:47 / 19 Shtator 2019 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com
AL / EN