Trajnimet Profesionale

Ky lloj I trajnimit I përket një nivelit më të lartë të trajnimeve dhe ju dedikohet kryesisht ekspertëve të fushave përkatëse të cilët janë të punësua...

3:49 / 19 Shtator 2019 Lexo me shumë

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com
AL / EN