Diskutohet për organizimin e kampanjave të përbashkëta

12:24 / 08 Janar 2020

Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës Sami Mazreku dhe Shefi i Zyrës Ligjore Venhar Hana kanë takuar Nënkolonelin e Policisë së Kosovës Jeton Rexhepi si dhe stafin mbështetës të Divizionit të Komunikacionit Rrugor pranë Policisë së Kosovës.
Në takim, palët kanë disktutuar lidhur me vazhdimin e bashkëpunimit dhe organizimin e kampanjave të përbashkëta lidhur me:
– uljen e numrit të mjeteve motorike të paregjistruara/pasiguruara në qarkullim rrugor,
– shpërndarjen e broshurave të ndryshme lidhur me rritjen e vetëdijësimin e qytetarëve për zvogëlimin e aksidenteve në trafik, si dhe
– iniciativat për ndryshimin e Ligjit për Automjete.
Palët janë pajtuar për organizimin e ngjarjeve si më sipër në çdo kuartal, ndërsa për çështje të tjera të rëndësisë së njëjtë do të ketë edhe takime dhe diskutimeve edhe në ditët në vijim.

/ Shoqata e Sigurimeve e Kosovës /

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com