Diskutohet rreth plotësim/ndryshimit të Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia

4:56 / 06 Shkurt 2020

Përfaqësues të të gjitha komiteteve të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës kanë diskutuar në takim lidhur me nevojën dhe domosdoshmërinë e plotësim/ndryshimit të Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, për të përshtatur sa më mirë me nevojat e reja të policëmbajtësve ashtu që të njejtit në vazhdimësi të kenë siguruar përgjegjësinë e tyre gjatë drejtimit të mjetit motorik. / Shoqata e Sigurimeve të Kosovës /

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com