Dorëzohen certifikatat e edukimit të vazhdueshëm për kordinatorët- operatorët e sigurimeve pranë Byrosë Kosovare Sigurimit

9:58 / 29 Shtator 2020

Shefi i Qendrës së Trajnimeve të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës Adem Selmani ka dorëzuar certifikatat e edukimit të vazhdueshëm për kordinatorët- operatorët e sigurimeve tek Faton Pacolli, Drejtor i Departamentit të Sigurimit Kufitar pranë Byrosë Kosovare Sigurimit.

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës ofron shërbimin e trajnimeve për licencim dhe edukim të vazhdueshëm për ndërmjetësuesit në sigurime, në bazë të rregulloreve në fuqi të miratuara nga Banka Qendrore e Kosovës.

Njëkohësisht, është bërë edhe dorëzimi i ID-ve përmes të cilave Banka Qendrore e Kosovës, klientët dhe palët tjera do të kenë mundësinë e identifikimit sa më të lehtë të stafit të anëtarëve të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, të cilët janë të licencuar për ndërmjetësimin në sigurime dhe shitjen e produkteve të sigurimit.

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com