Drejtori Shoqatës takoi përfaqësuesit e USAID-it

2:13 / 24 Shkurt 2020

Si rrjedhojë e rekomandimeve të dalura nga tryeza e mbajtur lidhur me metodat e Zgjidhjes Alternative të Kontesteve në sektorin e sigurimeve, Shoqata e Sigurimeve u takua me përfaqesueset e Programit të USAID-it Drejtësia Komerciale.

Në këtë takim u dakorduan për ndërmarrjen e hapave konkret për adresimin e rekomandimeve të dalura nga tryeza e mbajtur me përfaqësuesit e sektoreve të sigurimeve dhe nevojave për përfshirjen e klauzolave të arbitrazhit dhe ndërmjetësimit në kontratat e tyre.

Gjithashtu, u diskutua lidhur me aktivitetet e përbashkëta promovuese, si dhe propozimet per harmonizimin e legjislacionit përkatës që ndërlidhet me sektorin e sigurimeve.

/ Shoqata e Sigurimeve të Kosovës / 

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com