Guvernatori Mehmeti takoi përfaqësuesit e industrisë së sigurimeve

6:40 / 17 Korrik 2019

Është mbajtur takimi ndërmjet përfaqësuesve të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës dhe  përfaqësusese të industrisë së sigurimeve me z.Fehmi Mehmeti – Guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës dhe zyrtarët tjerë të lartë të këtij institucioni

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com