KS Scardian

Scardian Sigurime, ashtu siç tregon simboli ynë, është kompani e besueshme, mbrojtëse, e kujdesshme dhe e përkushtuar ndaj atyre që na mundëson ekzistencën, pra klientëve tanë.

Ju ofrojmë shërbime, që janë gjithmonë një hap përpara industrisë së sigurimeve në treg, duke gjetur zgjidhje të reja dhe të volitshme sigurimesh. Jemi të vetmit, që ofrojmë sigurimin Kasko, pavarësisht vlerës dhe vitit të prodhimit të veturës, jemi të vetmit  që ofrojmë sigurimin shtëpiak, pavarësisht madhësisë së shtëpisë, jemi të vetmit që ofrojmë shitjen online të Sigurimeve KASKO, të Pronës dhe të Shëndetit në Udhëtim, dhe jemi  të vetmit që ju bëjmë ofertën e sigurimit brenda 5 minutash.

Produktet tona ofrojnë sigurim dhe kompensime që klientëve tanë u nevojiten realisht dhe kjo me çmime shumë të arsyeshme.

Qëllim yni është të minimizojmë traumat dhe shpenzimet e klientëve tanë në rast të fatkeqësive. Mundohemi që t`u ndihmojmë klientëve të vazhdojnë përditshmërinë sa më shpejt pas ndodhjes së fatkeqësive.

Kyçu direkt ne webfaqen e Kompanis:
https://www.scardian.com

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com