KS Siguria

Suksesi i kompanisë sonë matet me rritjen konstante te numrit të klientve tanë i cili sa vjenë e shtohet gjithashtu e pashmangshme është edhe rritja e besimit të klientëve tanë gjë që na mundësonë edhe rritjen e kualitetit të ofertave tona dhe detyrimeve qe dalin nga sigurimet.

Kompania Siguria gjatë rruges drejt krijimit të identitetit të saj por edhe me vonë gjatë tërë kohës pati perkrahjen e pakufishme prej partnerëve të saj të cilet e perkrahin shumë dhe pa të cilet vështirë se mund të arrihet ky stad i zhvillimit të kompanisë.

Kyçu direkt ne webfaqen e Kompanis:
https://www.ks-siguria.com

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com