Kuvendi

Rexhep Idrizaj – Kryetar i Kuvendit/Kryeshef Ekzekutiv në kompaninë e Sigurimeve “ELSIG”

Besarb Blakaj – Nënkryetar i Kuvendit/Kryeshef Ekzekutiv në kompaninë e Sigurimeve “PRISIG”

Faton Hasani – Anëtar i Kuvendit/Kryeshef Ekzekutiv në kompaninë e Sigurimeve “KOSOVA E RE”

Genond Mesareja – Anëtar i Kuvendit/Kryeshef Ekzekutiv në kompaninë e Sigurimeve “SIGMA”

Artan Lahaj – Anëtar i Kuvendit/Kryeshef Ekzekutiv në kompaninë e Sigurimeve “SCARDIAN”

Shpend Balija – Anëtar i Kuvendit/Kryeshef Ekzekutiv në kompaninë e Sigurimeve “ILLYRIA”

Korab Lluka – Anëtar i Kuvendit/Kryeshef Ekzekutiv në kompaninë e Sigurimeve “DUKAGJINI”

Saimir Dhamo – Anëtar i Kuvendit/Kryeshef Ekzekutiv në kompaninë e Sigurimeve “SIGAL”

Valdet Drenovci – Anëtar i Kuvendit/u.dKryeshef Ekzekutiv në kompaninë e Sigurimeve“SIGURIA”

Zaim Bardhi – Anëtar i Kuvendit/Kryeshef Ekzekutiv në kompaninë e Sigurimeve “EUROSIG”

Ibrahim Kastrati – Anëtar i Kuvendit/Kryeshef Ekzekutiv në kompaninë e Sigurimeve “SIGKOS”

Antarë me status të kufizuar janë:

Perparim Drini – Kryeshef Ekzekutiv në Kompanin e Sigurimeve “SIGAL LIFE”

Albin Podvorica – Kryeshef Ekzekutiv në Kompanin e Sigurimeve “ILLYRIA LIFE”

 

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com