Mbahet trajnimi teknik për ndryshimet ligjore në ligjin për korporatat

1:02 / 15 Shtator 2020

Shoqata e Sigurimeve te Kosoves, ka organizuar trajnim dy ditor me departamentet e financave te kompanive te sigurimit, me temen “Trajnim teknik per ndryshimet ligjore ne ligjin per korporatat”, ne bashkepunim me Deloitte

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com