Mbahet webinari mbi rëndësinë e sigurimeve

1:41 / 23 Qershor 2020

Përmes plateformave online Shoqata e Sigurimeve ka mbajtur Webinarin lidhur mbi Sigurimet me temen “Sigurimet dhe Rendesia e tyre je ekonomine e nje shteti dhe ekonomite familjare, me theks te veqante ne Kosovë” ku ishin pjesemarrës Universiteti “Haxhi Zeka”  Pejë

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com