Mbi 400 mijë kundërvajtje në komunikacion

1:22 / 24 Qershor 2019

Policia e Kosovës ka bërë të ditur po ashtu se gjatë vitit 2018 ka regjistruar mbi 400 mijë kundërvajtje në komunikacion.

Sipas zyrës për media të Policisë së Kosovës, me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë rrugore dhe uljen e aksidenteve, në vazhdimësi ndërmarrin aktivitete në zbatim të ligjeve të fushës së trafikut rrugor.
Në aspektin e parandalimit, vetëdijesimit dhe ndërgjegjësimit, Policia ka ndërmarrë këto masa:

Është implementuar projekti për siguri në trafik “Lëvizni të sigurt në trafik”. Përmes njësive të trafikut dhe stacioneve policore, janë shpërndarë fletëpalosje te pjesëmarrësit në trafik. Gjithashtu, projekti është promovuar edhe në rrejte sociale dhe media, përfshirë këtu edhe ligjëratat dhe diskutimet në institucione shkollore.

Po ashtu është implementuar projekti për siguri në trafik “Për një vit më të sigurtë në trafik”. Sipas policisë, projekti ka pasur për qëllim vetëdijesimin e pjesëmarrësve në trafik, duke përfshirë diasporën dhe shtetasit e huaj. Shpërndarja e fletëpalosjeve është bërë në të gjitha pikat kufitare dhe në tërë territorin e vendit.

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com