Mblidhet Komiteti i Auditimit

10:08 / 24 Janar 2020

Në takimin e Komitetit të Auditimit të mbajtur në kuadër të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës është diskutuar lidhur me aktivitetet që do të mbajë shoqata dhe anëtarët lidhur me proceset e auditimit të brendshëm të kompanive të sigurimit.

Në takim, është vlerësuar e nevojshme që të organizohen trajnime nga ekspert nga Shqipëria, për të avancuar njohuritë dhe praktikat në fushën e auditimit të brendshëm.

/ Shoqata e Sigurimeve e Kosovës /

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com