Menaxhmenti

Sami Mazreku – Drejtor Ekzekutiv

Venhar Hana – Shef i Zyrës Ligjore dhe Administratës

Adem Selmani – Shef i Qendrës së Trajnimeve

Ilir Prapashtica – Kordinator i Trajnimeve

Ardita Isufi – Shefe e Departamentit të Financave

Henor Mahmuti – Përgjegjës për Marrëdhenie me Publikun

Eros Haziri – Zyrtar i Administratës

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com