Policat Obligative  TPL ( qershor 2018 – qershor 2019 )

4:25 / 15 Korrik 2019

Policat Obligative  TPL ( qershor 2018 – qershor 2019 )

Qershor 2018:                    28,142 copë

Qershor 2019:                    29,315 copë

Dallimi copë:                      1173 copë

Dallimi %:                             4,0 %

Vetëm gjatë muajit qershor të këtij viti kompanitë e sigurimeve në Kosovë kanë shitur 28142 polica obligative, e ku në raport me muajin e njëjtë të vitit paraprak ka një rritje prej 1173 copë, apo 4 %

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com