ORARI PUNËS 08.00-16.00

MIRË SE ERDHËT

(038) 225 678

info@shs-ks.com

Sheshi Nene Tereza,

34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës

Qendra e Trajnimeve


Departamneti i trajnimeve në kuadër të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës funksionon që nga themelimi i Shoqatës në vitin 2002. Kurse në vitin 2018 me vendim të bordit të shoqatës së sigurimeve ky departament u shëndërrua në qendër të trajnimeve.

Qendra e trajnimeve merret me organizimin dhe mbajtjen e trajnimimeve dhe seminareve të ndryshme në lëmin e sigurimeve për stafin e Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara të operojnë në Kosovë.

Trajnimet të cilat ofrohen nga kjo qendër janë të ndara në katër seksione edhe atë:

Trajnimet për Licencim dhe testim te kandidatëve për ndërmjetësues të sigurimeve

Trajnimet e vazhdueshme profesionale për ndërmjetësuesit e sigurimeve – agjentë dhe broker

Trajnimet profesionale për stafin e kompanive të sigurimit

Trajnimet për entitet-palët të tjera të interest si p.sh. biznese, gazetar, student, nxënës, etj