Rajoni i Prishtinës, “kampion” i Kosovës me aksidente trafiku

11:27 / 03 Gusht 2020

Nga të gjitha rajonet e Kosovës, Prishtina prinë për nga numri i aksidenteve në komunikacion. Kjo gjë bëhet e ditur në raportin: Dekada e sigurisë 2010-2019 të përgatitur nga Ministria e Infrastrukturës dhe Policia e Kosovës. Pas Prishtinës për numrin më të madh të aksidenteve radhitet rajoni i Prizrenit, ai i Pejës, etj, ka raportuar “iSIGURIME”.

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com