Shoqata e Sigurimeve të Kosovës nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit me Akademinë e Drejtësisë

12:07 / 02 Korrik 2020

Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës Sami Mazreku sot ka nënshkruar memorandum mirëkuptimi me Enver Fejzullahun, Drejtor Ekzekutiv i Akademisë së Drejtësisë.

Qëllimi i këtij memorandumi është themelimi i bashkëpunimit ndërmjet palëve ashtu që në kuadër të programeve të trajnimeve për gjyqtarë që organizon Akademia, të përfshihen edhe temat nga fusha e sigurimeve, respektivisht trajtimit të kërkesave për kompensimin e dëmeve që rrjedhin nga kontratat e sigurimit për të gjitha produktet e sigurimit të njohura sipas ligjit.

Palët në momorandum janë pajtuar që përmes ofrimit të trajnimeve profesionale t’i avancojnë njohuritë specifike për sigurimet dhe kontratat e sigurimeve për gjyqtarët, prokurorët dhe stafin administrativ gjyqësor dhe prokurorial, si dhe profesionistëve tjerë në bazë të vlerësimeve të Akademisë, të punësuar në sistemin gjyqësor.

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com