Shuma e dëmeve të paguara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

3:25 / 06 Shtator 2019

Shuma e dëmeve të paguara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

 

Korrik 2019:                                 26.881,589 euro 

Korrik 2018:                               24,271,669 euro

Dallimi në euro:                         2,609,920 euro

Dallimi në %:                              10,2 %

 

Shuma e dëmeve që kompanitë e sigurimeve kanë paguar gjatë periudhës janar-korrik 2018 ka arritur në 26.881,589 euro, e që në raport me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kemi një rritje të pagesës së dëmeve prej 2,609,920 euro, apo 10,2 % më shumë se sa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak

 

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com