Shuma e premive të pranuara ( Janar 2019-Janar 2018)

12:00 / 15 Shkurt 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar 2019-Janar 2018)

Janar 2019:                             6.5  milionë euro

Janar 2018:                             6.6 milionë euro  

Rritja në euro:                         -0,1 milionë euro

Rritja në %:                            – 1,5 %

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar 2019, krahasuar me periudhën janar 2018  është  më e vogël për 0,1 milionë euro , apo 1,5 % më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com