Shuma e premive të pranuara ( Janar-Maj 2019-Janar-Maj 2018)

12:00 / 15 Qershor 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Maj 2019-Janar-Maj 2018)

Maj 2019:                               38.8 milionë euro

Maj  2018:                              36.4 milionë euro  

Rritja në euro:                         2,2 milionë euro

Rritja në %:                            5,29 %

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar-maj 2019, krahasuar me periudhën janar-qershor 2018  është rritur për 2,2 milionë euro, apo 5,29 % më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com