Shuma e premive të pranuara ( Janar-Mars 2019-Janar-Mars2018)

12:00 / 15 Prill 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Mars 2019-Janar-Mars2018)

Mars 2019:                             21,4 milionë euro

Mars 2018:                             20,7 milionë euro  

Rritja në euro:                       0,7 milionë euro

Rritja në %:                            3,32%

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar-mars 2019, krahasuar me periudhën janar-qershor 2018  është rritur për 3,2 milionë euro, apo 3,32 % më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com