Shuma e premive të pranuara ( Janar-Prill 2019-Janar-Prill2018)

12:00 / 15 Maj 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Prill 2019-Janar-Prill2018)

Prill 2019:                               30.2 milionë euro

Prill  2018:                              28.7 milionë euro  

Rritja në euro:                         1,5 milionë euro

Rritja në %:                            5,09 %

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar-prill 2019, krahasuar me periudhën janar-qershor 2018  është rritur për 1,5 milionë euro, apo 5,09 % më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com