Shuma e premive të pranuara ( Janar-Qershor 2019-Janar-Qershor 2018)

12:00 / 15 Korrik 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Qershor 2019-Janar-Qershor 2018)

Qershor 2019:                         46.6 milionë euro

Qershor  2018:                        43.4 milionë euro  

Rritja në euro:                         3,2 milionë euro

Rritja në %:                              7,25 %

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar-qershor 2019, krahasuar me periudhën janar-qershor 2018  është rritur për 3,2 milionë euro, apo 7,25 % më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com