Shuma e premive të pranuara ( Janar-shkurt 2019-Janar-shkurt2018)

12:00 / 15 Mars 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar-shkurt 2019-Janar-shkurt2018)

Shkurt 2019:                           13.6 milionë euro

Shkurt 2018:                           13.1 milionë euro  

Rritja në euro:                         0,5 milionë euro

Rritja në %:                            3,74 %

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar-shkurt 2019, krahasuar me periudhën janar-qershor 2018  është rritur për 0,5 milionë euro, apo 3,74 % më shumë, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com