Shuma e premive të pranuara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

3:09 / 06 Shtator 2019

Shuma e premive të pranuara ( Janar-Korrik 2019-Janar-Korrik 2018)

Korrik 2019:                       57.4 milionë euro

Korrik 2018:                       52.9 milionë euro  

Rritja në euro:                   4,5 milionë euro

Rritja në %:                        8,15 %

Shuma e premive të pranuara gjatë periudhës janar-korrik 2019, krahasuar me periudhën janar-korrik 2018  është rritur për 4,5 milionë euro, apo 8,15 % më shumë.

 

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com