Sigurimi i Shëndetësor – Video sensibilizuese e përgaditur nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

8:16 / 14 Korrik 2020

Sigurimi i Shëndetësor – Video sensibilizuese e përgaditur nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës
 
Andaj për të jetuar, ecur e punuar sigurt ju duhet të merrni një police të sigurimit në ndonjërën prej kompanive që operojnë në vendin tonë.
https://www.facebook.com/InsuranceAssociationofKosova/videos/278493696793259/

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com