Sigurojeni pronën tuaj – video sensibilizuese të përgaditura nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

9:16 / 10 Korrik 2020

Sigurone pronën tuaj – video sensibilizuese të përgaditura nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës

Sigurimi i Shëndetit

Sigurimi i Shëndetit – Video sensibilizuese e përgaditur nga Shoqata e Sigurimeve të KosovësAndaj për të jetuar, ecur e punuar sigurt ju duhet të merrni një police të sigurimit në ndonjërën prej kompanive që operojnë në vendin tonë.

Posted by Shoqata e Sigurimeve të Kosoves – Insurance Association of Kosovo on Friday, July 10, 2020

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com