Takim me komitetin e dëmeve

5:04 / 06 Shkurt 2020

Komiteti i Dëmeve pranë Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës ka mbajtur mbledhjen e dytë ku janë diskutuar tema të ndryshme lidhur me dëmet, nevojën për ngritjen e kapaciteteve profesionale të trajtuesve të dëmeve nëpër kompanitë e sigurimeve përmes trajnimeve të ndryshme si dhe specifikat dhe sfidat e trajtimit të kërkesave për shpërblimin e dëmit të evidentuara sipas raportit evropian të aksidentit.

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com