Takim me Komitetin e Financave

10:33 / 21 Janar 2020

Sot është mbajtur takimi i parë i Komitetit të Financave të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës ku është diskutuar lidhur me sfidat në implementimin e Ligjit të ri për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, nevojën për trajnimet e vazhdueshme IFRS 16 si dhe trajnimet profesionale për stafin e kompanive të sigurimit të angazhuar në departamentet e financave.

/Shoqata e Sigurimeve e Kosovës /

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com