Takim me Komitetin e Marketingut

10:29 / 21 Janar 2020

Sot është mbajtur mbledhja e Komitetit të Marketingut ku është diskutuar lidhur me aktivitetet e Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës në promovim të produkteve të sigurimit që ofrohen nga kompanitë e sigurimit si dhe aktivitetet tjera që do të ndërmerren në edukim sa më të mirë të policëmbajtësve dhe qytetarëve në përgjithësi.

Po ashtu, anëtarët e Komitetit janë njoftuar për organizimin e Panairit të parë të Sigurimeve ku të gjitha kompanitë e sigurimeve do të kenë mundësinë për shpalosjen e ofertave dhe produkteve të tyre për klientët potencial në sigurime.

/ Shoqata e Sigurimeve e Kosovës /

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com