Takim pune me eksperin për çështje tatimore pranë Deloitte

6:37 / 25 Korrik 2019

Drejtori i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës Sami Mazreku ka takuar z. Ruzhdi Zenelaj, ekspert për çështje tatimore pranë Deloitte.

Ne takim është diskutuar lidhur me Ligjin Nr. 06/L-105 për Tatimin në të ardhurat e Korporatave dhe udhezimet adminstrative që do të nxirren në implementim të këtij ligji.

Drejtori Ekzekutiv i Shoqates se Sigurimeve te Kosoves z. Mazreku ka falenderuar z. Zenelaj per kontributin profesional ne procesin e ndryshimit te ligjit qe rregullon tatuarjen e kompanive te sigurimit.

 

 

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com