Takim pune me kolonel Jeton Rexhepi

1:35 / 09 Tetor 2019

Drejtori Ekzekutiv i Shoqates se Sigurimeve te Kosoves Sami Mazreku ka takuar Nenkolonelin e Policise se Kosoves Jeton Rexhepi.

Ne takim eshte diskutuar lidhur me organizimin e perbashket te kampanjave lidhur me sigurine rrugore ne kuader te “World Day Rememberance”.

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com