Takim pune me Komitetin e Shitjes

10:10 / 23 Janar 2020

Në zyrat e Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës është mbajtur takimi i parë i Komitetit të Shitjes për vitin 2020, ku janë diskutuar çështja e iniciativës për hartimin e Ligjit për Mbrojtjen nga Katastrofat Natyrore me qëllim të cedimit të riskut tek siguruesit.

Gjithashtu, është disktuar për vlerësimin e mundësive të detyrimit të kompanive ndërtimore në kontraktimin e sigurimit CAR (Construction All Risk) për të mbuluar përgjegjësitë dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj palëve të treta gjatë punimeve, çështjen e sigurimit të përgjegjësive në profesionet e lira si avokatia, si dhe propozimet për organizimin e trajnimeve profesionale për profesionistët në fushën e sigurimeve.

/ Shoqata e Sigurimeve e Kosovës /

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com