Takim pune me Komitetin Ligjor

10:13 / 23 Janar 2020

Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës bashkë me komitetin ligjor të shoqatës kanë pritur në takim Zyrtarët e lartë të Njësisë për Inteligjencë Financiare Mirlinda Dreshaj dhe Flutura Blakçori.

Në takim është diskutuar lidhur me trajnimin një-ditorë që do të mbahet nga Njësia për Inteligjencë Financiare në bashkëpunim me ekspertët ndërkombëtar për Zyrtarët e Pajtueshmërisë në industrinë e sigurimeve me qëllim të pëmbushjes sa më të plotë të kërkesave të Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Parandalimit të Financimit të Terrorizmit.

/ Shoqata e Sigurimeve e Kosovës /

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com