Takimi parë me Komitetin e Teknologjisë Informative

10:08 / 23 Janar 2020

Dje është mbajtur takimi i Komitetit të Teknologjisë Informative të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, ku është diskutuar lidhur me punët dhe detyrat që do të ketë ky komitet gjatë vitit 2020.

Në takim, anëtarët kanë diskutuar lidhur me ndërtimin e një baze të të dhënave për produktet e sigurimeve vullnetare, ku kompanitë mund të vlerësojnë historikun e klientëve në rastet e marrjes në sigurim të tyre si dhe çështje të tjera për të përmirësuar aspektet e teknologjisë në industrinë e sigurimeve.

Komiteti do të mbajë mbledhjet çdo muaj për të diskutuar lidhur me të arriturat gjatë periudhave vijuese.

/Shoqata e Sigurimeve e Kosovës /

Rreth Nesh

Shoqata e Sigurimeve të Kosovës – është themeluar në Prill të vitit 2002, në bazë të marrëveshjes së Kompanive të Sigurimit të cilat janë të liçensuara për ta ushtruar aktivitetin e tyre të Sigurimeve në Kosovë.

Adresa

Sheshi Nene Tereza, 34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës (038) 225 678 info@shs-ks.com