ORARI PUNËS 08.00-16.00

MIRË SE ERDHËT

(038) 225 678

info@shs-ks.com

Sheshi Nene Tereza,

34/3 Prishtine 10000 Republika Kosovës

Trajnimet Profesionale


Ky lloj I trajnimit I përket një nivelit më të lartë të trajnimeve dhe ju dedikohet kryesisht ekspertëve të fushave përkatëse të cilët janë të punësuar në kompanitë e sigurimit, dhe ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve profesionale të të punësuarve në kompanitë e sigurimit.

Temat e trajnimit përcaktohen nga Shoqata e Sigurimeve në bashkëpunim me departamentet përkatëse të kompanive të sigurimit dhe nevojave të tyre si :

 

  • Departamenti I marrjes në Sigurim,
   Departamenti I dëmeve,
   Departamenti I financave,
   Departamenti ligjor,
   Departamenti I marketingut,
   Departamenti I auditimit të mbrendshem etj.

 

 • Shoqata për këto trajnime në bashkëpunim me departamentet përkatëse të kompanive të sigurimit ju jep prioritet temave duke ju përshtatur nevojave të tregut të sigurimeve.

Trajnimet profesionale zgjasin 2-3ditë, në raste të caktuara edhe më tepër, jo gjithnjë në varësi të temave të përzgjedhura. Brenda vitit shoqata e sigurimeve organzion 2-4 trajnime profesionale, gjithnjë në varësi të kërkesave të ardhura nga kompanitë e sigurimeve.

Trajnimet profesionale Shoqata I origanizon me etnitet profsionale të fushave përkatëse,duke e përshtatur temën e përzgjedhur të trajnimtit, me organizata ndërkombëtare me renome në fushën e trajnimeve në lëminë e sigurimeve por edhe me etnitete vendore të cilat mund të përmbushin standardet e kërkuara për trajnime profesionale në lëminë e sigurimeve.

Në fund të çdo trajnimi professional Shoqata e Sigurimeve në bashkëpunim me organizatën e përzgjedhur për ta ofruar trajnimin professional lëshëon certifikata për të gjithë pjesmarrësit të cilët e kanë ndjekur trajnimin.